Frekvensstyring MT10

MT10 styringen er en komplett styringspakke som kan benyttes til motorer som trekker inntil maks 10 amp. (1,5 kw) 3x230V
Anlegget er frekvensstyrt. Det vil si at vanntrykket i anlegget holder seg tilnærmet konstant ved et variabelt vannforbruk.
Det er enkelt å installere og programmere og tar liten plass. Besparelse av energiforbruket fordi anlegget er frekvensstyrt.
Komplett overvåkning av anlegget ved overstrøm, tørrkjøring, isdannelse, overtrykk og for lav eller høy spenning.

Datablad på MT10 Styringen:
FDV MT10 styring
Samsvarserklæring MT10

 

Forslag til anlegg med MP10 Styringen:
VS 1-26 MT10
VS 2-20 MT10
VS 2-27 MT10

Pumpehus MT10


Drikkevannskabel:
Drikkevannskabel