Selvspylende filter

For vann med mye sedimenter og partikler er Debe sine returspylbare filter det ideelle filteret for å redusere innholdet av: sand, silt, rust og sedimenter
For ekstra beskyttelse av rørsystemet og andre deler i filteranlegget installeres Debe sine returspylbare filter som første stegs filtrering og vil beskytte filterpatronen mot store belastninger av større partikler og sedimenter.

Bravo_NO

EcoFlow_NO