Jern, mangan, turbiditet, aggresivt vann

Høyt innhold av jern og mangan i drikkevannet kan gi bruksmessige ulemper i form av gul farge på vannet. Gult/brunt belegg på sanitærutstyr, og store mengder rustslam i rørnettet og trykktank. Høyt innhold av jern gir også dårlig smak og lukt.
Høyt innhold av mangan kan gi store avsettinger i sanitærutstyret, og kan gi sorte flekker på hvitvask. Jern og mangan har til nå  ingen kjente negative helsemessige betydning.

Turbiditet er et mål for mengde svevepartikler i vannet, og kan gi nedsatt siktbarhet eller uklart vannet. Ofte er årsaken jernforbindelser eller leire.

Ph angir vannets surhetsgrad. Når ph verdien er lavere enn 7 betegnes vannet som surt. Surt vann er korrosivt, og kan øke utfellingen av tungmetaller fra vannrør og sanitærarmaturer. Korrosivt vann fører til kortere levetid på rørsystemet, og fare for lekkasje.

 
Datablad:
Jern og mangan FC
Jern, mangan og aggressivt vann FNC