Hardt vann = kalk

Kalsium sammen med magnesium forårsaker hardt vann. Høy hardhet kan føre til redusert vaskeeffekt på grunn av uløselig kalksåpe og utfelling av kaliumkarbonat. Dette vil igjen kunne forårsake overoppheting og skade på varmeelementet i varmtvannsberederen.
Det vil også legge seg et hvit kalkbelegg i dusjen, glass og på oppvaskbenken.

CAB
JC_260_400
Debe bruksanv Mini-Maxi Cab