Kombi

Kalsium sammen med magnesium forårsaker hardt vann. Høy hardhet kan føre til redusert vaskeeffekt på grunn av uløselig kalksåpe og utfelling av kaliumkarbonat. Dette vil igjen kunne forårsake overoppheting og skade på varmeelementet i varmtvannsberederen. Det vil også legge seg et hvit kalkbelegg i dusjen, glass og på oppvaskbenken.
Humus består av en komplisert blanding av organiske forbindelser som hovedsakelig stammer i fra plante materiale under nedbrytning i det øverste jordlaget. Humus gir vannet en karakteristisk gulbrun farge.

Debe bruksanv Eco Max CAB_NO

Eco Max CAB-50-75_550_NO

Eco Max CAB-50-75_NO