Tungmetaller

Tungmetaller er en gruppe grunnstoffer med egenvekt <5g/ cm³ og omfatter bly, kadmium, fluor, kvikksølv, nikkel krom og sink.
Les mer om tungmetaller på Mattilsynets hjemmeside: 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/tungmetaller_og_andre_grunnstoffer.6000

  
Datablad:
EMPRO-100A MANUAL