Jern og mangan

Høyt innhold av jern og mangan i drikkevannet kan gi bruksmessige ulemper i form av gul farge på vannet. Gult/brunt belegg på sanitærutstyr, og store mengder rustslam i rørnettet og trykktank. Høyt innhold av jern gir også dårlig smak og lukt.
Høyt innhold av mangan kan gi store avsettinger i sanitærutstyret, og kan gi sorte flekker på hvitvask. Jern og mangan har til nå ingen kjente negative helsemessige betydning.
Turbiditet er et mål for mengde svevepartikler i vannet, og kan gi nedsatt siktbarhet eller uklart vannet. Ofte er årsaken jernforbindelser eller leire.

FC Jern-Mangan
EcoFe
FE Jern-Mangan-pH

Debe bruksanvisning EcoFe 10-20