Senkepumper

Vi leverer senkepumper fra 3″ til 10″

Vi anbefaler at flest mulig pumper blir styrt med frekvensomformere. Frekvensomformere har blitt betydelig billigere og med alle
de fordelene dette vil gi for forbrukeren og de som leverer anlegget.

Fordelen med bruk av frekvensomformer er:
> Det benyttes en mindre trykktank på anlegget som betyr at installasjonen krever mindre plass.
> Tilnærmet konstant trykk på anlegget.
> Pumpen får  betydeligere bedre driftsforhold fordi pumpen og kabelen i borehullet ikke får så stor slitasje når den starter og stopper.