Farge/Humus

Humus består av en komplisert blanding av organiske forbindelser som hovedsakelig stammer i fra plante materiale under nedbrytning i det øverste jordlaget. Humus gir vannet en karakteristisk gulbrun farge.

CAB-humus-pH
CAB-kalk-humus