H2S – Utlufter

Lukten på vannet har ofte naturlige årsaker, for eksempel jord, mose, leire eller sjøvann. Høy innhold av jern kan gi en vond lukt. Et vanlig problem er hydrogensulfid. Dette lukter som råtene egg.

LP-LL-600