RO – Salter og Fluor

Når salter og fluorider er tilstede i drikkevannet er RO den beste måten å få et brukbart vann på.
Råvannet passerer igjennom systemets osmosefilter med en åpning på 0,0001 mikrometer. Dette innebærer at det eneste som kommer igjennom filteret er vannmolekyler og mindre mengder av natrium, kalium og magnesium. For best mulig resultat bør råvannet vær fri for mekaniske urenheter, kalk, jern og mangan.RO-anleggene reduserer også innholdet av tungmetaller i drikkevannet.Tungmetaller er en gruppe grunnstoffer med egenvekt <5g/ cm³ og omfatter bly, kadmium, fluor, kvikksølv, nikkel krom og sink.
Les mer om tungmetaller på

Mattilsynets hjemmeside:  https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/tungmetaller_og_andre_grunnstoffer.6000

Empro
Ro system RX55249516
RO-Alfa