Bakterier

Mange forskjellige infeksjonssykdommer kan overføres med drikkevann. De aller fleste sykdomsfremkallende organismer skilles ut med avføring fra smittende mennesker eller dyr. Det vil være uhensiktsmessig å lete etter alle disse organismene, og man benytter derfor analyse av vanlige tarmbakterier som indikasjon på om vannet er forurensing med slik avføring. Rutinemessig bakteriologisk undersøkelse av drikkevann omfatter derfor normalt av kimtall, koliforme bakterier og e.coli bakterier.

Trio-UV
UV Max
Sterilight