pH Surt vann

pH angir vannets surhetsgrad. Når pH verdien er lavere enn 7 betegnes vannet som surt. Surt vann er korrosivt, og kan øke utfellingen av tungmetaller fra vannrør og sanitærarmaturer. Korrosivt vann fører til kortere levetid på rørsystemet, og fare for lekkasje.

NC